Bestelauto nr. 1 – 2017

Abonneren

Pagina 28 van: Bestelauto nr. 1 – 2017

Vaal. “Er zijn ook uitgebreide moge- lijkheden om elke rit niet alleen te re- gistreren, maar ook bijvoorbeeld direct toe te wijzen aan een zakelijke rit, privé of woonwerkverkeer. Op die manier ondersteunt het programma bijvoorbeeld...