Nieuws

De groei van elektrisch vervoer is in steeds meer landen zichtbaar. Het aantal modaliteiten waar elektrische aandrijving geschikt voor is, breidt dankzij de ontwikkelingen in de batterijtechnologie uit naar steeds groter en zwaarder vervoer. Nederlandse bedrijven profiteren van de sterke positie die zij internationaal hebben verworven. Er reden eind 2018 bijna 3200 elektrische bestelauto’s in Nederland. Dat blijkt uit het rapport ‘Verzilvering Verdienpotentieel Elektrisch Vervoer’ van de RVO.

In 2018 bedroeg het productievolume van middelen in de Nederlandse EV-sector ruim1,3 miljard euro. Een groei van 44 procent ten opzichte van het productievolume in 2016 – de laatste keer dat dit voor de EV-sector is gemeten. De totale toegevoegde waarde in de Nederlandse EV-sector is tussen 2016 en 2018 toegenomen van 300 miljoen euro tot 420 miljoen euro, een stijging van 40 procent. Het aantal banen in voltijdsequivalenten steeg in deze periode ten opzichte van 2016 met 28 procent tot 4.290.

De adoptie van elektrische personenvoertuigen in Nederland neemt toe. Eind 2018 stonden er in totaal meer dan 44.984 volledig elektrische personenauto’s geregistreerd, dit is een ruime verdubbeling ten opzichte van begin van het jaar. Ook het aantal van elektrische OV bussen verdubbelde in 2018 en de adoptie van Light Electric Vehicles kende een toename van 34 procent tussen 2016 en 2018. Bij bedrijfsvoertuigen zijn de aantallen elektrische voertuigen nog beperkt, met eind 2018 3.196 elektrische bedrijfsvoertuigen op de Nederlandse wegen. Het aantal elektrische trucks nam met 16 procent toe, tot 94 trucks in Nederland. Ook van waterstof-elektrische voertuigen zijn de aantallen nog klein, maar deze nemen recent sterk toe. Met name bij zwaardere voertuigen met langere actieradius, liggen hier kansen.

De toegang tot een goed functionerend laadnetwerk, is een van de voornaamste voorwaarden voor stijgende adoptie van elektrische voertuigen. Nederland behoort tot de internationale koplopers op het gebied van AC-laden, met eind 2018 meer dan 20.000 publieke laadpunten en ruim 15.000 semipublieke laadpunten. Het aantal snellaadpunten in Nederland is in twee jaar tijd met 77 procent gestegen en eind 2018 waren er 1.116 snellaadpunten verdeeld over 197 locaties in Nederland.

Wat gaat er goed?

De omvang van het marktcluster ‘Nieuwbouw en ombouw elektrische voertuigen’ is in de periode 2017 – 2018 sterk gegroeid. Gemeten naar Productie en Toegevoegde Waarde is dit het veruit het grootste marktcluster binnen de EV-sector in Nederland.

De Toegevoegde waarde is sinds 2016 met 45 procent gestegen, de waarde van de totale Productie in dit marktcluster steeg in diezelfde periode met 60 procent. Vooral de fabrikanten van elektrische bussen, Light Electric Vehicles en trucks kunnen zich verheugen op een groei naar vraag van hun producten.

Bedrijven in het marktcluster ‘Laadinfrastructuur en Smart Grids’ hebben eind 2018 een groei van Productie van 50 procent ten opzichte van 2016 laten zien. Dankzij een toename van 39 procent is in 2018 de grens van 1.000 banen (VTE) in het marktcluster gepasseerd. In dit marktcluster hebben in 2017 en 2018 een groot aantal overnames van leveranciers van laadinfrastructuur door Europese energiebedrijven en investeerders plaatsgevonden. Dit verschaft deze bedrijven toegang tot de middelen om de snelle groei door te zetten.

D

Van de verschillende marktclusters, zijn de meeste banen (uitgedrukt in VTE) in het marktcluster ‘Financierings-, betaal, mobiliteits- en overige diensten’ te vinden. Productie door bedrijven in dit marktcluster is gestegen met 21 procent, tussen 2016 en 2018. In dit cluster zijn steeds meer organisaties te vinden die exclusieve EV leaseen mobiliteitsdiensten ontwikkelen.

Bedrijven in het marktcluster ‘Aandrijftechnieken, componenten en BMS-systemen’ realiseerden in 2018 tezamen een productie van 220 miljoen euro. Dat is 22 procent meer dan twee jaar eerder, in 2016. De vraag naar componenten, batterijen en slimme routeplanners neemt toe, nu de vraag naar elektrisch vervoer wereldwijd stijgt.

Wat zijn de uitdagingen?

De binnenlandse toename van EV-adoptie is een sterke factor gebleken in de ontwikkeling en groei van de EV-Sector in Nederland. De vraag in de binnenlandse markt blijft voor een groot deel van de bedrijven in de Nederlandse EV-sector een voorwaarde voor groei.

De verkoop van elektrische personenvoertuigen is nog steeds sterk gebaat bij financiële prikkels en subsidies. De abrupte terugval van de verkoop van Plug-in Hybride voertuigen na de afbouw van de verlaagde bijtellingsregeling in 2017, toont dit aan. De verkoop van elektrische personenvoertuigen vindt grotendeels plaats in het zakelijk segment, terwijl de particuliere verkoop achterblijft.

Niet alle kansen in de nationale en internationale EV-markt worden gepakt door Nederlandse bedrijven. Slechts een beperkt aantal bedrijven speelt in op recycling en second life toepassing van batterijen, maar ook de vraag naar Light Electric Vehicles, (zware) vrachtvoertuigen en kennis over EV-toepassingen biedt meer mogelijkheden.

De Nederlandse logistieke know-how en aanleg voor systeemdenken kan een belangrijke kwaliteit blijken in de volgende fase van de groei van elektrisch vervoer.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.