Nieuws

Fors meer doden door bestelauto-ongevallen

Vorig jaar raakten 21.400 mensen ernstig gewond in het verkeer: het hoogste aantal sinds het begin van de ongevallenregistratie in 1993. Het aantal verkeersdoden lag in 2016 op 629. Dat aantal is voor het derde jaar op rij niet gedaald. Dit staat in de Monitor Verkeersveiligheid 2017, die SWOV heeft gepubliceerd. Zorgelijk is de forse stijging van doden door bestelauto-ongevallen, van 12 in 2015 naar 23 in 2016.

De Monitor Verkeersveiligheid bespreekt hoe de verkeersveiligheid zich in 2016 ontwikkeld heeft. In 2016 vielen 629 verkeersdoden en 21.400 ernstig verkeersgewonden in het Nederlandse verkeer. Daarmee is het aantal verkeersdoden voor het derde jaar op rij niet afgenomen en het aantal ernstig verkeersgewonden hoger dan ooit sinds het begin van de registratie (1993). Ook het overlijdensrisico is niet verder gedaald de laatste paar jaar en het risico om ernstig verkeersgewond te raken laat zelfs een stijgende trend zien. In 2016 vielen 4 verkeersdoden en 131 ernstig verkeersgewonden per miljard km afgelegde afstand.

Vorig jaar viel met name de forse toename in het aantal verkeersdoden onder personenauto-inzittenden op; het aantal verkeersdoden was toegenomen van 187 verkeersdoden in 2014 tot 224 verkeersdoden in 2015. In 2016 is het aantal verkeersdoden onder personenautoinzittenden verder toegenomen tot 231. In 2016 valt de toename in het aantal verkeersdoden onder bestelautoinzittenden op: in 2016 vielen 23 verkeersdoden onder bestelauto-inzittenden, in 2015 waren dat er nog 12. Het aantal verkeersdoden onder bestelauto-inzittenden was in 2016 statistisch significant hoger dan gemiddeld in 2013-2015. Ook het aantal verkeersdoden bij ongevallen met een bestelauto als tegenpartij (52 in 2016) is toegenomen in 2016. Ook het aantal bestelauto’s is toegenomen, maar dit verklaart niet geheel de toename in het aantal verkeersdoden bij ongevallen met bestelauto’s.

Het gaat dus niet goed met de verkeersveiligheid in Nederland. Om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen, pleit SWOV in het algemeen voor een systeemaanpak: alle actoren zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verbeteren van de veiligheid van het verkeerssysteem als geheel. Om de verantwoordelijkheden – en eventuele doelstellingen – van de verschillende actoren te concretiseren, zijn verkeersveiligheidsindicatoren (SPI’s) belangrijk. Op dit moment zijn voor bijna geen enkele SPI voldoende gegevens beschikbaar om de ontwikkeling op landelijk niveau te monitoren. Het is dus van belang om structureel betere informatie over SPI’s te verzamelen.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.