Nieuws

Nederland proeftuin voor nieuwe voertuigen

Nederland is zo dichtbevolkt en druk dat het zeer geschikt is om nieuwe, zuinige en schone voertuigtechnologie te testen. De overheid stelt geld beschikbaar om in het najaar proeven met elektrische voertuigen te starten. Er wordt nog gezocht naar geschikte projecten.

Sinds de ondertekening van het verdrag van Kyoto is er wereldwijd veel aandacht voor CO2-reductie. De automotive sector houdt zich de laatste tijd actief bezig met brandstofbesparende technologieën. Ook bij het programma MobiliteitsManagement is dat merkbaar. Regelmatig komen er vragen binnen van partijen die milieuvriendelijke voertuigen willen inzetten. Vanuit dit programma wordt daar echter geen subsidie voor beschikbaar gesteld, meldt SenterNovem.

Vanuit SenterNovem is er wel een ander programma dat deze partijen verder kan helpen. Het dichtbevolkte, drukke Nederland kwalificeert zich namelijk bij uitstek om als proeftuin te dienen voor nieuwe zuinige en schone technologie. Daarom besloot de overheid om hierop actief in te zetten. De overheid zal geld ter beschikking stellen om dit najaar proeven te starten met elektrische, hybride voertuigen. Verder wordt er in samenwerking met gemeenten en provincies ook gekeken naar proeftuinen voor biobrandstoffen. De projecten waarnaar wordt gezocht, betreffen niet alleen personenauto’s, maar ook bestelauto’s, vrachtauto’s en huisvuilinzamelvoertuigen.

Wie meer informatie wil over de zoektocht naar projecten, of er een heeft, kan contact opnemen met SenterNovem, telefoon (030) 239 37 26.
 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.