Nieuws

Het lukt minister Harbers maar niet om duidelijkheid te geven aan ondernemers die tot voor kort met een B-rijbewijs op een 4,25 tons elektrische bestelauto mochten rijden. Het antwoord op vragen uit de Kamer komt nu waarschijnlijk begin november. Harber legt wel goed uit wat hem dwarszit.

De Kamer (en ook veel ondernemers) willen graag dat de vrijstelling voor rijbewijs C-plicht voor het besturen van zeroemissie bedrijfsvoertuigen boven de 3.500 kg tot en met 4.250 kg wordt omgezet in permanente wetgeving.

“Het is belangrijk om duidelijkheid te schetsen aan ondernemers die met deze bedrijfsvoertuigen rijden of hierin willen investeren. Ik begrijp de vragen die ondernemers hebben. Op dit moment is de situatie dat handhavingsinstanties tot en met 31 december 2023 gedogen dat je volledig elektrische bedrijfsvoertuigen boven de 3.500 tot en met 4.250 kg met een B-rijbewijs kunt besturen en dat hiervoor geen tachograafplicht geldt. Dit voor zover het extra gewicht boven de 3.500 kg is toe te wijzen aan het (zwaardere) batterijpakket. Het gaat daarbij om bedrijfsvoertuigen die vóór 1 oktober 2023 op naam zijn gesteld”, schrijft Harbers.

De tijdelijke constructie is ingesteld om tijd te creëren voor een wettelijke verankering dat deze voertuigen met een B-rijbewijs kon worden bestuurd. Dat zou wenselijk zijn om de overstap naar elektrisch vervoer voor ondernemers te vergemakkelijken.

Harbers: “Nu is echter gebleken dat het op dit moment, onder de huidige (Europese) regels, helaas niet uitvoerbaar en handhaafbaar is om de tijdelijke constructie te verankeren in permanente wetgeving. Dat komt onder andere doordat het voor handhavers niet te controleren is dat het extra gewicht van een voertuig daadwerkelijk is toe te schrijven aan het batterijpakket. Dit is immers niet altijd in het kentekenregister opgenomen. Dat betekent ook dat er kans is op onjuist gebruik van de regeling. Deze problematiek speelt ook in andere Eu-lidstaten. Het ministerie is op dit moment in gesprek met andere landen om te bezien hoe zij omgaan met deze situatie.

Mede vanwege de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid heeft de Europese Commissie in maart 2023 een voorstel gepubliceerd waarin de eis van het extra batterijgewicht niet meer meegenomen wordt. Daarmee zal de vrijstelling gemakkelijker te implementeren worden. “Ook pleit ik er in dit verband voor dat alleen zero-emissievoertuigen en geen andere vormen van alternatieve aandrijving hieronder vallen. Of dit voorstel daadwerkelijk op deze manier wordt vastgesteld is afhankelijk van de verdere onderhandelingen in de Raad en de zienswijze van het Europees Parlement. Dit biedt mogelijk een uitkomst, maar de onderhandelingen hierover lopen op dit moment. De nieuwe richtlijn wordt enkele jaren na vaststelling van kracht. Het is nog niet bekend wat de definitieve inhoud wordt en wanneer deze precies zal worden vastgesteld. Dit hangt af van de lopende onderhandelingen en de complexiteit van de implementatieopgave. Het is dan ook van groot belang dat er duidelijkheid komt voor ondernemers, die geïnvesteerd hebben in deze voertuigen en daarmee de bereidheid laten zien om te verduurzamen. Het ministerie is dan ook al geruime tijd in gesprek met deze ondernemers. Deze contacten zijn geïntensiveerd om te bezien welke oplossing er mogelijk is”, schrijft Harbers.

Het ontbreken van een solide juridisch kader is echter een serieus aandachtspunt. “Daarnaast dient ook gekeken te worden naar de verkeersveiligheid. Zowel van de chauffeurs – die een zwaarder bedrijfsvoertuig besturen – maar ook van de medeweggebruikers wanneer er sprake is van een eventueel ongeval. De stap naar .duurzaamheid moet immers zo veel mogelijk samengaan met veilig gebruik van de weg en moet passen binnen de regelgeving”, aldus Harbers, die ook nog antwoord moet geven op de motie Van Ginneken. Harbers besluit: “U kunt er echter van op aan dat ik mij tot het uiterste inspan om zo snel mogelijk met een perspectief te komen. Ook zal ik dan de Kamer de beantwoording sturen van de vragen van het lid Van Ginneken over de vrijstelling van het C-rijbewijs voor zero emissie (ZE) bestelvoertuigen tot 4.250 kilogram. Ik zal naar verwachting uiterlijk begin november komen met een antwoord op de vraag van de Kamer.”


1 reactie op “Nog steeds geen duidelijkheid B-rijbewijs op 4,25 tonners

  1. Job schreef:

    De minister maakt zich druk om zaken die aan het begin van de vrijstelling al zijn bekeken.
    Zo was de regeling alleen van toepassing op zero emmissievoertuigen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.