Nieuws

Wet- en regelgeving

Nieuwe Wet Wegvervoer Goederen

Het is alweer even geleden dat Bestelauto u berichtte over de nieuwe Wet wegvervoer goederen (WWG). Deze wet gaat de oude Wet goederenvervoer over de weg (WGW) vervangen. Voor bedrijven met bestel- en vrachtauto’s is de nieuwe wet een stuk prettiger, omdat de administratieve lasten fors worden verlicht. Belangrijkste wijziging is dat bedrijven met eigen bestel- en vrachtauto’s zich niet meer hoeven in te schrijven bij de Stichting Inschrijving Eigen Vervoer (SIEV). Deze verplichte inschrijving is vooruitlopend op de nieuwe wet, op 1 mei 2006 geschrapt. De nieuwe wet zelf is nog in behandeling bij de Eerste Kamer. Naar verwachting treedt de nieuwe wet begin 2009 in werking.

Bedrijven met bestelauto’s boven de 500 kilogram laadvermogen en vrachtauto’s moesten voorheen staan ingeschreven bij de SIEV. Niet alleen het bedrijf zelf moest zijn ingeschreven, maar ook ieder afzonderlijk voertuig. De inschrijving kostte 97 euro per bedrijf en 22,50 per voertuig. De inschrijving moest iedere 5 jaar worden verlengd. Voor bedrijven met een groot wagenpark was deze inschrijvingsplicht een behoorlijk dure grap. Nu de verplichte inschrijving van de baan is, scheelt dat het bedrijfsleven de nodige kosten. Wel is het zonder inschrijving voor de chauffeur lastiger om bij controles onderweg aan te tonen dat hij/zij eigen vervoer verricht en dus geen vergunning beroepsvervoer nodig heeft. Om dat probleem te tackelen, geeft EVO een speciale kaart uit waarmee eenvoudig kan worden aangetoond dat het om eigen vervoer gaat.

Koeriers
Bedrijven die met hun bestelauto’s (boven de 500 kilogram laadvermogen) en vrachtauto’s goederen voor derden vervoeren, moeten ook met de nieuwe wet een vergunning beroepsvervoer hebben. In eerste instantie zag het ernaar uit dat deze verplichting voor beroepsvervoerders met bestelauto’s zoals koeriers ook zou worden geschrapt, maar daar heeft de Tweede Kamer een stokje voor gestoken.

Kapitaaleisen versoepeld
Wel worden de eisen aan de kredietwaardigheid voor de vergunning beroepsvervoer versoepeld. In de huidige wet is de minimale eis voor het startkapitaal van een onderneming in het beroepsvervoer € 9000 voor de eerste vrachtauto en € 5000 voor iedere volgende vrachtauto met een minimum kapitaal van € 18.000 per onderneming. Bij het verlengen van de vergunning na 5 jaar worden deze criteria opnieuw getoetst. In de nieuwe wet vervalt de eis van een minimum kapitaal van € 18.000 waardoor een bedrijf met één vrachtauto kan volstaan met een kapitaal van € 9000.

Vervoerenquete
Verder komt er één vergunning voor zowel nationaal als internationaal vervoer. De aparte vergunning voor binnenlands vervoer komt te vervallen. Ook worden de eisen voor de vrachtbrief versoepeld. De verplichte vervoerenquete die jaarlijks naar bedrijven met vrachtauto’s wordt gestuurd, blijft helaas bestaan. Wel is het CBS druk bezig de administratieve lasten van deze enquete te verminderen. Zo is het aantal enquetes dat jaarlijks wordt gestuurd naar de bedrijven, de afgelopen jaren gehalveerd. 

Milieuzones bestelauto niet voor 2010

De milieuzones voor bestelauto’s zijn niet eerder te verwachten dan op 1 januari 2010. In de brief van minister Eurlings aan de Tweede Kamer wordt gesproken over najaar 2009, maar EVO vindt dat aan de optimistische kant. Er is namelijk een convenant tussen overheid en bedrijfsleven in voorbereiding waarin staat dat ondernemers een half jaar de tijd krijgen om aan de eisen van de op handen zijnde zones te kunnen voldoen. En ondernemers kunnen pas actie ondernemen wanneer van alle bestelauto’s de emissieklasse bekend is. Aangezien er bijna 900.000 bestelauto’s in Nederland rijden, is het voor de RDW nog een hele klus om aan al die auto’s een emissieklasse toe te kennen.

EVO onderhandelt samen met andere partijen uit het bedrijfsleven met gemeenten en de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat over een convenant om de invoering van milieuzones voor bestelauto’s zo veel mogelijk te stroomlijnen. Zo bevat het convenant een vaste set van milieueisen waar gemeenten niet vanaf mogen wijken. Dit om te voorkomen dat iedere gemeente haar eigen eisen bedenkt en er een wildgroei van milieueisen voor bestellers ontstaat. Ook bevat het convenant een stappenplan voor gemeenten om te bepalen of een milieuzone voor bestelauto’s überhaupt wel effectief is. Of dat er beter andere maatregelen genomen kunnen worden.

EVO is echter niet van plan om het convenant te tekenen als er geen adequate sloopregeling komt om de pijn voor ondernemers te verzachten. Ondernemers met oude bestelauto’s worden door de milieuzones namelijk gedwongen om vele duizenden euro’s neer te tellen voor een nieuwe auto of jonge occasion. Gemeenten zullen starten met het verbieden van de alleroudste bestelauto’s in de binnenstad, maar in de loop der jaren zijn ook (nu nog) jongere exemplaren aan de beurt. Wie zonder problemen zelfs na 2015 de binnenstad in wil rijden, doet er verstandig aan om bij de aanschaf van een nieuwe bestelauto te kiezen voor een exemplaar met af fabriek roetfilter. Voor meer informatie kunnen leden contact opnemen met EVO. 
 

EVO – telefoon (079) 346 73 46, email evo@evo.nl  


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.