Nieuws

Arval introduceert Total Fleet

Arval introduceert Total Fleet, een online rapportageplatform voor klanten die werken met meerdere full-service leasemaatschappijen. Total Fleet moet fleetowners een geconsolideerd overzicht van de belangrijkste prestatie-indicatoren van hun wagenpark bieden.

Total Fleet neemt klanten van Arval die werken met meerdere leasemaatschappijen de last uit handen van het samenvoegen van veel gegevens uit meerdere bronnen. Het feit dat Total Fleet rekening houdt met alle belangrijke aspecten van het hele wagenpark, ongeacht de leasemaatschappij, vergemakkelijkt de strategische besluitvorming.

Op basis van vier belangrijke prestatie-indicatoren krijgen wagenparkbeheerders snel en op intuïtieve wijze een volledig 360° beeld, afgestemd op hun wagenpark:

  1. Wagenpark: actieve voertuigen, afleveringen, inleveringen en geplande inleveringen
  2. Uitgaven: totale uitgaven, uitgaven bij het aangaan, tijdens het uitvoeren en bij het beëindigen van contracten
  3. Gebruik: veranderingen in contractuele voorwaarden, wisselingen in het wagenpark en contractafwijkingen
  4. Maatschappelijk verantwoord ondernemen: CO2-emissies en ‘footprint’

Total Fleet wordt in 2017 geleidelijk ingevoerd in alle Arval-landen en is beschikbaar voor zowel lokale als internationale klanten. Dankzij de gebruikersvriendelijke en intuïtieve vormgeving is zowel het uploaden van gegevens als het genereren van een strategisch overzicht een simpele en snelle handeling.

Een klant van Arval die de kans kreeg de dienst in de pilotfase te testen, merkte op: “Vanuit het oogpunt van de klant is dit een zeer welkom initiatief dat moet worden gezien als baanbrekend in positieve zin. Het is geweldig dat onze strategische partners luisteren naar onze behoeften als klant. We hopen dat andere leasemaatschappijen dit initiatief nu zullen ondersteunen, zodat zowel de klanten als de sector ervan kunnen profiteren. De mogelijkheid mijn rapportage te vereenvoudigen en grotere standaardisering in gegevens en transparantie te bewerkstelligen in meerdere markten en bij verschillende partners is een mooie kans om toegevoegde waarde te geven aan de dienstverlening rondom en het beheer van wagenparken.”

“Het is uiteraard onze missie altijd te voldoen aan de veranderende behoeften van onze klanten en voor hen waarde te creëren,” aldus Philippe Bismut, CEO van Arval. “Voor klanten die werken met meerdere leveranciers is Total Fleet de beste manier om wagenparkbeheerders een grote hoeveelheid werk met weinig toegevoegde waarde uit handen te nemen en ze in staat te stellen hun volledige wagenpark nauwkeurig te analyseren en de juiste beslissingen te nemen.”

Total Fleet voldoet aan alle vereisten op het gebied van mededingingsrecht en gegevensbescherming. Het wordt gehost, onderhouden en beheerd door een onafhankelijke IT-serviceprovider. Als klanten verzoeken het platform van input te voorzien, krijgen de verhuurders van de klanten rechtstreeks toegang tot Total Fleet om hun gegevens te uploaden. De gegevens en de rapporten zijn alleen toegankelijk voor klanten. Noch Arval, noch de andere verhuurders hebben toegang tot de gegevens of het geconsolideerde overzicht.

Arval verwacht dat wanneer klanten een verzoek doen tot het aanleveren van input voor het platform, andere verhuurders hun uiterste best zullen doen om de gegevens binnen de gestelde termijn te produceren en uploaden, en te zorgen dat de kwalitatief beste gegevens worden verstrekt aan de klanten. Daartoe heeft Arval een gestandaardiseerde gegevensreeks opgesteld die momenteel al grotendeels beschikbaar is in de verschillende rapportagetools op de markt. Daarmee zorgt Arval ervoor dat klanten krijgen wat ze nodig hebben om de juiste strategische beslissingen te nemen voor hun wagenpark.

Philippe Bismut concludeert: “Arval is van mening dat uiteindelijk de klanten baat hebben bij een enkele marktoplossing en is daarom graag bereid tot gesprekken met andere leasemaatschappijen om het platform te positioneren als een door de sector gedeelde oplossing.”

Total Fleet is ook beschikbaar voor klanten van Element-Arval-Global Alliance, met name de Element-klanten in de VS, die al langer om deze service vragen.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.