Nieuws

Zeven leveranciers van ritregistratiesystemen , Accredis, Clifford Electronics, Ctrack, Fleetlogic, Micpoint, Ram mobile data en TomTom Business Solutions hebben onlangs een branchevereniging opgericht. Deze BVLR streeft naar kennisverzameling- en verspreiding, voorlichting en draagvlakversterking voor een verantwoorde ritregistratie.

De BVLR is een branchevereniging die Nederlandse ondernemingen en berijders van een ‘voertuig van de zaak ‘informeert over automatische ritregistratie en gedifferentieerde kilometerheffing. Dit terrein omvat automatische rit- en kilometerregistratie, dataverwerking met behoud van authenticiteit van de data, en de levering en support van de daarbij behorende hardware. De leden leveren een vast in het voertuig ingebouwd systeem.
De oprichtende leden hebben al geruime tijd overleg gevoerd met de Belastingdienst om te komen tot een verantwoorde wijze van het registeren van ritten ten behoeve van de kilometeradministratie. De Belastingdienst kent een zogenaamd Horizontaal toezicht, de basis voor horizontaal toezicht is wederzijds vertrouwen. “Bij horizontaal toezicht gaat het om wederzijds vertrouwen tussen de belastingplichtige en de Belastingdienst, het scherper naar elkaar aangeven wat ieders verantwoordelijkheden en mogelijkheden zijn om het recht te handhaven en het vastleggen en naleven van wederzijdse afspraken. De onderliggende verhoudingen en de communicatie tussen burger en overheid verschuiven daarmee naar een meer gelijkwaardige situatie. Horizontaal toezicht sluit aan bij de ontwikkelingen in de samenleving waar eigen verantwoordelijkheid van de burger gepaard gaat met het gevoel dat handhaving van het recht ook een groot goed is.” Begrippen als transparantie, privacy en data integriteit spelen tevens een belangrijke rol.
De BVLR wil in overleg en samenwerking met de Belastingdienst op korte termijn een keurmerk gaan ontwikkelen voor door de Belastingdienst toegestane rit- en registratiesystemen.
 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.