Nieuws

De periode tussen de aanvraag en de vaststelling van de subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s wordt verruimd. Daarmee hebben aanvragers van de subsidie meer tijd om de aanvraag succesvol te laten verlopen. Nuttig, want de levertijd van voertuigen loopt momenteel flink op.

Sinds 15 maart jongstleden is de subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s van kracht. Tot en met 15 juni zijn er 693 aanvragen ingediend. Het gaat hierbij om 1609 voertuigen. In drie maanden tijd is er voor evenveel emissieloze bedrijfsauto’s subsidie aangevraagd als in heel 2020 zijn verkocht. Kortom de subsidieregeling is effectief voor ondernemers.

Het ministerie van IenW is er alles aan gelegen om de SEBA-gelden van 22 miljoen voor dit jaar maximaal te benutten. Daartoe heeft de staatssecretaris deze week een brief over de uitvoeringsagenda zero-emissie stadslogistiek gestuurd aan de voorzitter van de Tweede Kamer om de periode tussen aanvraag en vaststelling te verruimen.

De coronapandemie heeft geleid tot een mondiaal tekort aan microchips. Levering van emissieloze bedrijfsauto’s aan de Nederlandse markt loopt hierdoor vertraging op. Aanvragers van de subsidie kunnen waarschijnlijk, door de langere levertijden van bedrijfsauto’s, niet tijdig een aanvraag tot vaststelling indienen. Hierdoor zouden zij door overmacht hun recht op subsidie verliezen. De staatssecretaris heeft oog voor de belangen van de ondernemers en heeft daarom de termijn voor het indienen van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie tijdelijk verlengd van 4 naar 7 maanden. Deze verlenging geldt alleen voor zover in 2021 subsidie is verleend.

Hieronder een opsomming van de wijzigingen. De wijzigingen zijn ook in de Staatscourant van 7 juli na te lezen.

  • De termijn van 4 maanden tussen aanvraag en vaststelling wordt tijdelijk verlengd naar 7 maanden
  • De termijn van 5 maanden tussen aanvraag en vaststelling voor tweede fase voertuigen wordt niet ingekort. Zij krijgen dus 5 maanden bovenop de 7 maanden, maakt 12 maanden tussen aanvraag en vaststelling.

RAI Vereniging is blij met de aanpassing van de SEBA. Hiermee wordt het voor meer ondernemers makkelijker om aanspraak te maken op de subsidie voor elektrische bestelwagens. Dit is goed voor de overgang naar emissieloos vervoer. Bovendien neemt hiermee ook de kans toe dat alle gelden maximaal worden aangewend, de subsidiepot voor 2021 aan het einde van het jaar volledig benut is en dat eventueel overgebleven subsidiegelden daardoor niet automatisch terugstromen naar de schatkist. Het ministerie laat met deze aanpassing zien oog te hebben voor de marktontwikkeling en hierop adequaat in te springen.


1 reactie op “Meer tijd voor subsidie-aanvraag elektrische bestelauto

  1. Jan van Dijk schreef:

    Geldt deze regeling ook voor aangepaste gehandicapten voertuigen van particulieren
    die vallen onder een speciale regeling m.b.t. wegenbelasting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.