Nieuws

Politie Groningen start controles bestelverkeer

Het district Midden-Oost van Regiopolitie Groningen houdt vanaf maandag 17 oktober extra controles op bestelverkeer. Aanleiding voor de verscherpte aandacht is het feit dat bestuurders van bestelbusjes relatief vaker ongevallen veroorzaken dan andere bestuurders. Ook krijgen politie en wegbeheerders klachten over gevaarlijk rijgedrag van bestuurders van bestelauto’s. De controles vinden dagelijks opvallend en onopvallend plaats.

De politie controleert bestuurders van bestelwagens onder meer op hun papieren, de technische staat van hun auto en de lading. Daarnaast houdt de politie extra toezicht op het rijgedrag van deze bestuurders. De controles gaan vergezeld van een voorlichtingscampagne. Hiervoor is samenwerking gezocht met de ondernemersorganisaties Transport en Logistiek Nederland (TLN), verladersorganisatie EVO en de Kamer van Koophandel Noord-Nederland. Mede vanwege het economische belang van een grotere transportveiligheid, adviseren deze organisaties over de communicatie naar bedrijven en hoe de veiligheid en verkeersveiligheid binnen het eigen bedrijf verbeterd kunnen worden. Tegelijkertijd wordt ook aan andere weggebruikers gevraagd meer rekening te houden met specifieke kenmerken van bestelverkeer.

De voorlichting en de controles van gebruikers van bestelauto’s moeten bijdragen aan een lagere betrokkenheid bij ongevallen. Ongevallen leiden tot groot persoonlijk leed en kosten de maatschappij en het bedrijfsleven veel geld. Een ander doel is om het rijgedrag van bestelautochauffeurs te verbeteren. Hierover komen bij de politie regelmatig klachten binnen. In samenwerking met TLN, EVO en Kamer van Koophandel Noord-Nederland informeert de politie het bedrijfsleven in de provincie over de controles en het hoe en waarom ervan. Daarbij worden bedrijven geattendeerd op het landelijke programma ‘Koers op veilig’, een initiatief van onder meer het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, EVO, TLN en Veilig Verkeer Nederland, dat bedoeld is om de verkeersveiligheid in de transportsector te bevorderen.

In de periode 2005-2009 was bestelverkeer in 17,5% van de ongevallen in de provincie Groningen betrokken (4964 van de in totaal 28.288 ongevallen). Uit gegevens van het CBS blijkt dat van alle voertuigtypen in de provincie minder dan 10% bestelverkeer betreft. 67% van de ongevallen met bestelverkeer gebeurde binnen de bebouwde kom. De meeste slachtofferongevallen met bestelverkeer vonden plaats in de gemeente Groningen (204), Stadskanaal (42), Hoogezand-Sappemeer (29), Oldambt (28) en Veendam (25).

Bestuurders van bestelauto’s zijn relatief meer betrokken bij ongevallen zonder slachtoffers. In totaal vielen er in de periode 2005-2009 in Groningen 1797 zware slachtoffers in het verkeer, waarvan 120 doden. Bestelverkeer was bij 231 zware slachtoffers (waaronder 14 doden) betrokken. ‘Betrokken zijn’ betekent niet ‘veroorzaker zijn’ van dat ongeval. In 63% van de ongevallen waarbij bestelverkeer betrokken was, was de bestuurder van de bestelauto de veroorzaker. De toedracht van deze ongevallen was (op volgorde): onvoldoende afstand houden; geen voorrang verlenen; macht over het stuur verliezen.

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) meldt dat ongevallen met bestel- (en vracht-) verkeer ook veroorzaakt worden doordat andere weggebruikers te weinig rekening houden met de specifieke kenmerken van vracht- en bestelauto’s. Zo beseffen lang niet alle verkeersdeelnemers dat ze zich in de dode hoek van de vrachtauto kunnen bevinden of dat een vrachtauto kan uitzwenken. Ook weten veel mensen niet dat bestuurders van bestelauto’s bijvoorbeeld een beperkter zicht hebben.

Chauffeurs van bestelauto’s zijn veroorzakers én slachtoffers bij verkeersongevallen. Zij en hun werkgevers zijn erbij gebaat dat zij hun werk veilig (kunnen) doen. Daarmee wordt bedrijfsschade, persoonlijke schade maar ook economische schade voorkomen. De bedrijven zijn dan ook gebaat bij een groter bewustzijn van het veiligheidsdenken. Over het stimuleren van de Safety Culture heeft het Ministerie afspraken gemaakt met EVO en TLN. Het in de voorzomer gestarte programma ‘Koers op Veilig’ geeft uitvoering aan deze afspraak. Bedrijven kunnen zich op www.koersopveilig.nl aanmelden voor een Safetyscan en onder begeleiding van adviseurs werken aan een sterkere veiligheidscultuur.
 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.