Nieuws

De Europese federatie van autofabrikanten (ACEA) roept gesteund door nieuw onderzoek alle EU-lidstaten op om dringend meer te investeren in infrastructuur voor elektrisch oplaadbare auto’s, bestelauto’s, vrachtwagens en bussen.

De auto-industrie brengt al honderden modellen voertuigen met een lage of nulemissie op de markt, maar maakt zich ernstig zorgen over de trage aanleg van de infrastructuur die nodig is om deze voertuigen op te laden en van brandstof te voorzien. De verkoop van elektrisch oplaadbare auto’s is de afgelopen vijf jaar vertienvoudigd en bereikte vorig jaar 1,7 miljoen eenheden (of 18 procent van de totale markt). Het aantal openbare oplaadpunten in de EU is in diezelfde periode met een factor 2,5 toegenomen.

Volgens nieuw onderzoek op basis van een analyse van McKinsey zouden er tegen 2030 in de hele EU tot 6,8 miljoen openbare oplaadpunten nodig zijn om de voorgestelde CO2-reductie van 55 procent voor personenauto’s te halen. Dit cijfer is bijna twee keer zo hoog als het cijfer dat de Europese Commissie heeft voorgesteld in haar voorstel voor een verordening betreffende een infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (AFIR), waarover nu wordt onderhandeld in het Europees Parlement en de Raad.

Dit betekent dat in de hele EU wekelijks tot 14 000 openbare oplaadpunten voor alle voertuigsegmenten zouden moeten worden geïnstalleerd – tegenover minder dan 2 000 per week nu.

“De overgang naar nulemissie is een wedloop op lange termijn”, verklaarde Oliver Zipse, voorzitter van ACEA en CEO van BMW Group. “De belangrijkste uitdaging is nu om alle lidstaten ervan te overtuigen het tempo van de aanleg van de vereiste infrastructuur op te voeren. We hebben absoluut behoefte aan een ambitieuze afronding van het AFIR-voorstel, zowel wat betreft het tijdschema als de doelstellingen die voor elk EU-land zijn vastgesteld.”

Hoewel in het begin aanzienlijke investeringen nodig zullen zijn, vertegenwoordigen deze slechts een fractie van de totale investeringen in vergelijkbare infrastructuurprojecten – en zouden zij enorme milieuvoordelen opleveren. In het nieuwe onderzoeksdocument worden de jaarlijkse kosten voor openbare oplaadinfrastructuur geraamd op 8 miljard euro – ongeveer 16 procent van de investeringen in 5G en hogesnelheidsinternetnetwerken.

De locaties, de ruimte en de vermogensniveaus die nodig zijn voor infrastructuur voor zware bedrijfsvoertuigen verschillen aanzienlijk van die voor personenauto’s. Volgens het onderzoeksdocument zullen vrachtwagens tegen 2030 279 000 oplaadpunten nodig hebben, waarvan 84 procent in vlootknooppunten. De resterende laadpunten zullen voornamelijk openbare, snelle laadpunten langs de snelweg (36 000) en openbare nachtlaadpunten (9 000) zijn.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.