Nieuws

Uit Europees onderzoek van Webfleet Solutions blijkt dat verkeersveiligheid voor wagenparkbeheerders en beleidsmakers een belangrijk probleem is. Volgens het onderzoek is 42 procent van de commerciële wagenparken betrokken bij één tot vijf aanrijdingen per jaar. Hoewel er veel factoren zijn die tot ongevallen kunnen bijdragen, is een menselijke fout voor 90 procent de oorzaak van alle verkeersongevallen. Het is duidelijk dat rijgedrag dus een sleutelcomponent is van verkeersveiligheid. 84 procent van de ondervraagde wagenparkbeheerders is het er overigens mee eens dat slecht rijgedrag een negatieve impact heeft op hun bedrijf. 50 procent van de wagenparkbeheerders zegt vervolgens dat ze niet zeker zijn dat hun chauffeurs zich veilig gedragen op de weg.

Webfleet Solutions, een Europese aanbieder van  telematicaoplossingen, heeft 1.050 wagenparkbeheerders in Europa ondervraagd om inzicht te krijgen in hun standpunten ten opzichte van verkeersveiligheid. De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in het European Road Safety Report 2021 eBook.

De top drie van slechte rijgewoonten waarover zij zich het meeste zorgen maken, zijn:

●             Het gebruik van een mobiele telefoon achter het stuur  (77 procent)
●             Vermoeid rijden  (75 procent)
●             Te hard rijden  (74 procent)

Bovendien is reputatieverlies voor het bedrijf door onveilig gedrag van zijn bestuurders, ook een belangrijk aandachtspunt voor commerciële vloten: wel 75 procent van de wagenparkbeheerders zegt bezorgd te zijn dat slecht rijgedrag de reputatie van hun bedrijf zal schaden.

65 procent van de wagenparkbeheerders maakt zich zorgen over valse claims tegen hun bestuurders. Toch zijn beroepschauffeurs vaak het meest veiligheidsbewust op de weg. De meerderheid van de respondenten ziet een grotere dreiging van ándere chauffeurs dan die van hun eigen personeel.

Andere weggebruikers vormen naast een veiligheidsrisico, ook een risico voor valse verzekeringsclaims. Volgens het onderzoek worden per maand gemiddeld drie verzekeringsclaims tegen commerciële vloten ingediend. In het VK bijvoorbeeld schatten verzekeringsexperts dat 60 procent van alle whiplashclaims frauduleus is. Deze kwestie wordt weerspiegeld in de resultaten van het onderzoek, waarbij 65 procent van de wagenparkbeheerders hun bezorgdheid uitdrukt over valse claims tegen hun bestuurders.

De grootste kostenfactor van een ongeval is natuurlijk het veiligheidsrisico dat de betrokken personen zelf lopen. Er zijn echter ook andere kosten die een negatieve invloed hebben op commerciële vloten zoals juridische kosten , verzekeringsclaims, reparatie- en onderhoudskosten en het verlies van inkomsten door stilstand van de voertuigen. Volgens KPMG denkt slechts 32 procent van de wagenparkbeheerders dat ze hun onderhoudskosten accuraat kunnen becijferen. Uit de resultaten van de Webfleet Solutions-enquête blijkt dat commerciële vloten gemiddeld zes keer per jaar pechbijstand nodig hebben. In het algemeen is 58 procent van de wagenparkbeheerders het ermee eens dat ze te veel uitgeven aan onderhoud en reparatie, terwijl 50 procent zegt te veel uit te geven aan reparatiekosten door botsingen.

Europa is gelukkig de veiligste regio ter wereld om de weg op te gaan. In de afgelopen tien jaar is het aantal Europese verkeersdoden met 23 procent gedaald. Het Vision Zero-initiatief van de Europese Unie, dat tot doel heeft het aantal verkeersdoden tegen 2050 tot nul te herleiden en het aantal ernstige verwondingen ten gevolge van verkeersongevallen tussen 2020 en 2030 met 50 procent wil doen dalen, heeft aanzienlijk bijgedragen tot deze daling.

Dat betekent echter niet dat veiligheid niet langer een aandachtspunt vormt. Ten eerste zijn er grote verschillen tussen de Europese landen. Bovendien lopen naar schatting per dodelijk slachtoffer nog eens vijf mensen levensbedreigende verwondingen op. Dat komt neer op ongeveer 120.000 mensen per jaar. Het is duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is. Het is dan ook geen verrassing dat verkeersveiligheid een belangrijk aandachtspunt blijft voor wagenparkbeheerders en beleidsmakers.

Er wordt aanzienlijk geïnvesteerd in de ontwikkeling van krachtigere hardware en software om voertuigen veiliger te maken. Een voorbeeld hiervan is telematicatechnologie. Webfleet kan de veiligheid van commerciële wagenparken op tal van manieren verbeteren.

Het software-as-a-service platform geeft waardevolle inzichten in het rijgedrag. De wagenparkbeheerder kan een reeks waardevolle data van de ritten van elke bestuurder bekijken met een overzicht van risicovol rijgedrag zoals te hard rijden, hard sturen of plotseling remmen. Met de toevoeging van geïntegreerde videotechnologie kunnen deze gegevens worden gekoppeld aan dashcambeelden, waardoor wagenparkbeheerders inzicht krijgen in de oorzaken van deze gebeurtenissen. Ze kunnen dit inzicht vervolgens gebruiken om hun bestuurders te beschermen tegen valse claims en hen te coachen om veiliger te rijden. De dashcams die op de bestuurder zijn gericht maken ook gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) die helpt verschillende vormen van onveilig rijgedrag te detecteren en de bestuurder waarschuwt om zijn koers te corrigeren voordat een ongeval plaatsvindt.  Telematica-hardware, zoals de PRO Driver Terminal in-cabine-apparatuur van Webfleet Solutions, geeft bestuurders realtime coaching met advies over zaken als rustgedrag en manoeuvres. Het PRO-apparaat houdt ook rekening met het type voertuig dat wordt gebruikt om hen naar de meest geschikte en veiligste routes te sturen.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.