Nieuws

‘Systeem autobelastingen moet op de schop’

Het huidige regime van autobelastingen lijdt aan metaalmoeheid, vertoont ernstige slijtageverschijnselen en is hoognodig aan revisie toe, vindt RAI Vereniging. Het nu geldende systeem is simpelweg onhoudbaar, oordeelt Huub Dubbelman, interim voorzitter van de sectie Personenauto’s en lichte bedrijfswagens.

Op verzoek van het ministerie van Financiën heeft de PA en PR-Commissie van RAI Vereniging daarom een praktisch uitvoerbaar plan opgesteld waarmee een nieuw kabinet direct een vliegende start kan maken. Het Nederlandse autobelastingstelsel is de branche al jaren een doorn in het oog. Dubbelman: “Het piept en kraakt aan alle kanten en sluit op geen enkele manier meer aan op de transitie die de mobiliteitssector doormaakt en waarbij voor berijders van elektrische auto’s totaal andere spelregels gelden dan voor eigenaren van conventionele brandstofauto’s.”

Huub Dubbelman

Omdat EV’s zijn vrijgesteld van BPM en de BTW-inkomsten op brandstoffen bij deze auto’s wegvallen, drogen de belastinginkomsten op, vervolgt Dubbelman. “Daardoor is het systeem uiteindelijk niet langer houdbaar. RAI Vereniging heeft ten behoeve van de Keuzewijzer autobelastingen voor het ministerie van Financiën een nieuw systeem voorgesteld dat  voldoet aan de volgende criteria: consistent, coherent, voorspelbaar, eerlijk en minder complex. Het is bovendien praktisch uitvoerbaar, haalbaar en betaalbaar, én levert meer CO2-reductie op.”

Uitgangspunt is het op termijn vervangen van de vaste autobelastingen (BPM en MRB) voor een prijs per gereden kilometer, waarvan het tarief afhankelijk is van de CO2-uitstoot van het voertuig. Om voor te sorteren op de invoering van Betalen naar Gebruik (planning 2026) moet Nederland de BPM verlagen. “De aanschaf van nieuwe auto’s wordt hierdoor aantrekkelijker en het zorgt er voor dat de parallelimport op termijn afneemt. Dit vereenvoudigt bovendien de uitvoeringspraktijk, maakt schone, zuinige en veilige mobiliteit voor iedereen bereikbaar en versnelt de verjonging en verschoning van het wagenpark.”

Verder moet er, vindt Dubbelman, een einde komen aan de jaarlijkse fluctuerende autobelastingen, waarbij de Belastingdienst afhankelijk van de marktontwikkelingen aan de knoppen draait. “Ons voorstel is om het autofiscaal beleid voor een periode van 4 tot 5 jaar te verankeren in een autobrief of Mobiliteitsbrief. Nederland moet ook stoppen het aandeel nieuw verkochte EV’s als norm te hanteren en zich in plaats daarvan, in lijn met het Europees beleid, te focussen op CO2-reductie. Anders gezegd: stimuleer álle duurzame aandrijflijnen middels lagere accijns en de inzet van duurzame bio-brandstoffen.”

Tot de andere beleidssuggesties behoren: de invoering van een variabele bijtelling met een glijdende schaal voor zakelijke rijders, een variabele MRB met vier categorieën op basis van CO2-uitstoot en er moet een einde komen aan de zogeheten fictieve ‘autonome vergroening’, waardoor de BPM van conventionele brandstofauto’s blijft stijgen. Ook zouden moderne ADAS-systemen BPM-vrij moeten blijven of een generieke korting moeten krijgen. Dit levert direct een bijdrage aan de verkeersveiligheid, benadrukt Dubbelman. “We hebben alle plannen laten doorrekenen door CE-Delft en RevNext met als conclusie: Betalen naar Gebruik leidt in de toekomst daadwerkelijk tot CO2-reductie én minder files!”


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.