Nieuws

EP akkoord met zero-emissie in 2035

De milieucommissie van het Europees Parlement stemt in met voorgestelde regels die inhouden dat er in 2035 enkel nog emissievrije auto’s en bestelauto’s worden verkocht.

De stemming ging met 46 voor, 40 tegen en twee blanco stemmen de kant op om de CO2-emissienormen voor nieuwe auto’s en bestelwagens te herzien in overeenstemming met de toegenomen klimaatambitie van de EU.

In het verslag spreken de EP-leden hun steun uit voor het voorstel van de Commissie om tegen 2035 een emissievrije mobiliteit te bereiken.

De voorgestelde maatregelen omvatten:

  • het afschaffen van het stimuleringsmechanisme voor nulemissie- en lage-emissievoertuigen (‘ZLEV’), omdat het zijn oorspronkelijke doel niet langer dient;
  • een verslag van de Commissie over de vorderingen op weg naar emissievrije mobiliteit tegen eind 2025 en vervolgens jaarlijks, waarin wordt ingegaan op de gevolgen voor consumenten en werkgelegenheid, de mate waarin hernieuwbare energie wordt gebruikt en informatie over de markt voor tweedehandsvoertuigen
  • geleidelijke verlaging van het plafond voor eco-innovatie, overeenkomstig de voorgestelde strengere streefcijfers (de bestaande limiet van 7g CO2/km moet blijven tot 2024, gevolgd door 5g vanaf 2025, 4g vanaf 2027 en 2g tot eind 2034);
  • een verslag van de Commissie, uiterlijk eind 2023, met een gedetailleerde uiteenzetting van de behoefte aan gerichte financiering om een billijke overgang in de automobielsector te waarborgen, teneinde de negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid en andere economische gevolgen te verzachten
  • een gemeenschappelijke EU-methode door de Commissie, uiterlijk in 2023, voor de beoordeling van de volledige levenscyclus van de CO2-emissies van auto’s en bestelwagens die in de EU op de markt worden gebracht, alsook voor de brandstoffen en energie die door deze voertuigen worden verbruikt.

Rapporteur Jan Huitema (Renew, NL): “Deze verordening stimuleert de productie van emissievrije en emissiearme voertuigen. Met CO2-normen scheppen we duidelijkheid voor de auto-industrie en stimuleren we innovatie en investeringen voor autofabrikanten. Bovendien worden de aanschaf en het rijden in emissievrije auto’s goedkoper voor de consument. Dit is vooral belangrijk nu de prijzen van diesel en benzine blijven stijgen. Deze verordening maakt duurzaam rijden toegankelijk voor iedereen!”

Het verslag zal volgens de planning worden aangenomen tijdens de plenaire vergadering van juni en zal de onderhandelingspositie van het Parlement met de EU-regeringen vormen over de uiteindelijke vorm van de wetgeving.

Op 14 juli 2021 heeft de Commissie, als onderdeel van het “Fit for 55”-pakket, een wetgevingsvoorstel ingediend voor een herziening van de CO2-emissienormen voor personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen. Doel van het voorstel is bij te dragen tot de klimaatdoelstellingen van de EU voor 2030 en 2050, de burgers voordelen te bieden door op grotere schaal gebruik te maken van nulemissievoertuigen (betere luchtkwaliteit, energiebesparing en lagere kosten voor het bezit van een voertuig), en innovatie op het gebied van nulemissietechnologieën te stimuleren.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.