Nieuws

Het Nederlandse autobedrijf Stern Groep heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie in de vorm van betaling van een boete van 200.000 euro geaccepteerd en betaald. Ze betalen de boete voor het opmaken en indienen van onjuiste einddeclaraties bij de aanvraag van subsidies van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Het strafrechtelijk onderzoek is uitgevoerd door de opsporingsdienst van de Inspectie SZW. Het onderzoek startte naar aanleiding van een melding van een ex-werknemer van Stern over mogelijke fraude met ESF-subsidies. Het OM verwijt Stern valsheid in geschrift bij het opmaken van de administratie die noodzakelijk waren voor de aanvraag en verantwoording van de subsidies. 

De verweten fraude betreft een subsidieregeling, die is bedoeld om opleiding van personeel te stimuleren. Het beleid is gericht op het aan een baan helpen van werklozen, en op het voorkómen van toekomstige werkloosheid. Personeelsleden worden opgeleid om na een eventueel ontslag snel weer ergens anders een baan kunnen vinden. De trainingen, waaronder ook “training on the job” worden gesubsidieerd door het ESF. Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet worden voldaan aan administratieve voorwaarden.

Subsidieaanvragen zijn tijdsgebonden en einddeclaraties moeten binnen een bepaald tijdsbestek worden ingediend. Uit het onderzoek komt naar voren dat Stern telkens kort voor de naderende deadline voor de einddeclaratie, met terugwerkende kracht, lijsten stuurde ter accordering en ondertekening binnen Stern. De documenten – waaronder aanwezigheidslijsten bij betreffende cursussen – werden door cursisten en trainers achteraf ingevuld en/of afgetekend. Dit terwijl men – zoals het onderzoek uitwijst – niet altijd (meer) wist of wel juist was wat er op de lijsten stond, of wat daarop werd ingevuld, of zelfs terwijl men wist dat vermoedelijk niet klopte wat er stond. Die lijsten zijn later weer als basis voor de einddeclaraties gebruikt. Ook zou er in een aantal gevallen zijn gesjoemeld met handtekeningen van cursisten/werknemers.

Het onderzoek leidt tot de conclusie dat niet al die “on the job”-cursussen van de op die lijsten vermelde tijdstippen ook daadwerkelijk aan betrokkenen gegeven zijn. Vaststaat ook dat veel andere gegevens in de onderzochte brondocumenten niet juist zijn, zoals bijvoorbeeld het vereiste vooropleidingsniveau. Voor het aanvragen van subsidie voor “training on the job” moest onder andere continu een arbeidsintensieve en specifieke projectadministratie bijgehouden worden. Juist daaraan ontbrak het bij Stern. Die administratie zou deels achteraf zijn  geproduceerd en op verschillende punten niet waarheidsgetrouw gebleken. Strafrechtelijk gezien levert dat valsheid in geschrift op. Dat vindt het OM een ernstig strafbaar feit.

Het bedrijf heeft volgens het OM onvoldoende geïnvesteerd in en toezicht gehouden op de implementatie en controle op de verdere invoering en continue (en tijdige) uitvoering van dat hele administratieve proces. In die zin is sprake van organisatie-falen van Stern zonder dat individuele werknemers een voldoende zwaarwegend strafrechtelijk verwijt kan worden gemaakt.

Het OM ziet de te betalen geldsom van 200.000 euro voor de gepleegde strafbare feiten als passend voor Stern. In de zittingszaal was het OM met een vergelijkbare strafeis gekomen. Stern heeft laten weten in het vervolg af te zien van het aanvragen van dergelijke subsidies die een arbeidsintensieve administratieve vastleggingslast met zich brengen. De vaststelling en terugvordering van het ten onrechte uitgekeerde bedrag (van Stern c.q. het indienende ontwikkelingsfonds) is in handen van het Agentschap Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Stern heeft de boete opgenomen in haar resultaten over 2019. Daarbij zegt Stern: “Stern had destijds voor het voldoen aan de subsidie-eisen een externe adviseur aangetrokken die belast was met het opzetten van het beleid en het interne administratieve proces. Geconstateerd is dat deze externe adviseur niet zorgvuldig heeft gehandeld, waarvoor Stern verantwoordelijk wordt gehouden.”


4 reacties op “Stern betaalt boete van 200.000 euro voor fraude met Europese subsidies

 1. Frank schreef:

  Herkenbare praktijken bij subsidies. Erachter komen dat je ergens subsidie voor had kunnen krijgen en dan proberen alles zo op te tuigen dat je nog even een bak geld binnen harkt. Je zorgt voor het opleiden en ontwikkelen van je personeel en daarvoor maak je kosten. Daarvoor kun je als je de regels volgt subsidie krijgen. Maar beter kun je de scholingskosten verrekenen met je resultaat. Slechte boekhouders daar bij Stern.

 2. Jack schreef:

  Ik heb de zaak destijds aangegeven bij het szw, reden daarvoor was ook mijn schandalige ontslag en de schandalige manier waarop X. met veel machtsvertoon de medewerkers behandeld.
  Het verhaal van een externe adviseur is in scene gezet, de hele fraude is door X. en kornuiten tot in detail bedacht.
  Medewerkers kregen stapels papier onder de neus die direct getekend moesten worden met verschillende schrijfwaren en op verschillende ondergronden onder toezicht van de filiaalmanager, dit werd ook nog per mail aan de filiaalmanagers gestuurd.
  Hieruit blijkt de opzet van Stern die door hun slimme advocaat Keje Molenaar is afgezwakt.
  De juiste afdoening van de zaak was geweest dat X. persoonlijk een hoge boete had gekregen voor valsheid in geschrifte en het feitelijk leiding geven hieraan omdat hij donders goed wist waar hij mee bezig was.
  n
  Nu komt de boete voor de rekening van de aandeelhouders van Stern die toch al zwaar getroffen zijn door het jarenlange sjoemelen van van der Kwast.

 3. Jack schreef:

  @Frank.
  Het trieste van de zaak is dat in de tijd dat dit speelde personeel om opleidingen vroeg die echt nodig waren voor oa veiligheid en deze werden afgewezen. Dus extra zuur dat Stern dan met een valse administratie geld binnen harkt voor cursussen die absoluut niet plaatsgevonden hebben.

 4. Jack schreef:

  De redactie is vergeten de laatste X in te vullen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.