Nieuws

ANWB, BOVAG, Natuur & Milieu, RAI Vereniging en VNA (Vereniging Autoleasemaatschappijen) presenteren een nieuw  plan voor de hervorming van de autobelastingen aan de informateur en aan alle politieke partijen. Deze groep stelt voor om de autobelastingen in Nederland eenvoudig, stabiel en voorspelbaar te maken en ze te laten bijdragen aan het halen van de aangescherpte klimaatdoelen voor 2030 en het einddoel om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Mobiliteit moet daarbij altijd betaalbaar en bereikbaar blijven. De organisaties vragen de formerende partijen het plan integraal mee te nemen in de formatiebesprekingen. Ondernemersorganisatie Evofenedex keurt het plan goed, maar heeft voor bestelautoeigenaren nog wel enkele wensen.

Het huidige autobelastingsysteem is complex, remt vergroening en maakt de markt grillig. En daardoor is de autokoper afwachtend. Bovendien is het huidige systeem onhoudbaar als het gaat om de overheidsinkomsten. Tegelijkertijd moet de sector mobiliteit bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen, die met de Europese Green Deal onlangs verder zijn aangescherpt (55 procent minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van uitstoot 1990).

De opstellers van het plan stellen voor het huidige autobelastingsysteem te vervangen door Betalen naar Gebruik (BnG). De coalitie kiest voor een variant waarin het tarief per kilometer wordt gebaseerd op de CO2-emissie van het voertuig. De invoering van dit nieuwe stelsel moet volgens de opstellers zo snel mogelijk in een kaderwet worden vastgelegd om een soepele overgang voor iedereen mogelijk te maken. Het invoeren van BnG kost namelijk minimaal 8,5 jaar. BnG kan daardoor geen rol spelen in de CO2-reductie richting 2030, maar is voor de periode daarna cruciaal. De organisaties komen daarom ook met plannen voor de periode 2022 – 2030.

Deze omvatten onder andere:

  • Zo snel mogelijk Betalen naar Gebruik (BnG) invoeren met een tarief gebaseerd op uitstoot; de invoering daarvan nú in een kaderwet vastleggen;
  • Snelle instroom van nulemissievoertuigen om fossiele kilometers structureel te vervangen door emissievrije kilometers;
  • Sturing op gedrag: prikkels inbouwen in het huidige fiscale systeem om bewuste keuzes te maken in aankoop en reisbewegingen;
  • Gericht inzetten van verantwoorde biobrandstoffen en synthetische brandstoffen daar waar nul-emissie nog niet mogelijk is.

Onlangs presenteerde de studiegroep Van Geest in opdracht van het kabinet een studie (“Bestemming Parijs”) met maatregelen om de verhoogde klimaatdoelen te behalen. Hierbij lag de nadruk vooral op instroom van nulemissievoertuigen. De opstellers van het plan richten zich meer op het efficiënt behalen van de CO2-doelen en bereikt met haar pakket maatregelen een grotere CO2-reductie dan de voorstellen van Van Geest, tegen een kwart minder kosten, waarbij veel minder marktverstoring plaatsvindt. Bovendien wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de verlaging van de uitstoot van stikstofoxide (NOx), omdat er nog steeds sprake is van snelle instroom van nulemissievoertuigen.

Ondernemersorganisatie Evofenedex zegt in een reactie het goed te vonden dat in het autobelastingenplan van de gelegenheidscoalitie gepleit wordt voor het invoeren van betalen naar gebruik. Het in tussentijd extra belasten van MKB-ondernemers met eigen bestelauto’s met een verhoging van de MRB en de invoering van een ‘verkapte’ BPM op de aanschaf van voertuigen zorgt echter voor een lastenverzwaring, omdat een betaalbaar alternatief voor deze ondernemers nog niet voorhanden is. “We zien liever dat er door het komende kabinet wordt gewerkt aan het structureel en robuust verduurzamen van het belasten van mobiliteit door middel van betalen naar gebruik voor alle weggebruikers. Onze leden met bestelauto’s zetten de komende jaren al flinke stappen om te kunnen voldoen aan de emissie-eisen ten aanzien van de invoering van zero emissiezones. Om een duurzaam voertuigpark te bereiken is een verkapte invoering van een luxebelasting op een productiemiddel, in casu een zakelijk gebruikte bestelauto, onjuist en ongewenst”, aldus Evofenedex.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.